Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1

Raisova 1, 783 01 Olomouc - Nemilany
Raisova 1, 783 01 Olomouc - Nemilany

• • •   Školní rok : 2019 - 2020   • • •
Úvod
Základní informace
Kontakty
Odloučená pracoviště
Vedení školy
Pedagogický sbor
Provozní pracovníci
Školní řád a hodnocení výsled.
Školní rok 2019/20
Výroční zpráva 2018/19
Preventivní program
Školní poradenské pracoviště
Školská rada
   Zřízení školské rady
   Členové školní rady
   Jednací řád
   Zápis jednání Školské rady
Historie školy
Stravování
Žádosti ke stažení
GDPR
Prohlášení o přístupnosti
Rozpočet
ZŠ a MŠ Nemilany

ZŠ Nemilany
ZŠ Slavonín
ŠD Slavonín

MŠ Nemilany
MŠ Slavonín
MŠ Nedvězí

Soutěže a olympiády
Projekty Evropské unie
Proj. „Společně do školy”

Školní rok 2018-20191 / 23
2 / 23
3 / 23
4 / 23
5 / 23
6 / 23
7 / 23
8 / 23
9 / 23
10 / 23
11 / 23
12 / 23
13 / 23
14 / 23
15 / 23
16 / 23
17 / 23
18 / 23
19 / 23
20 / 23
21 / 23
22 / 23
23 / 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Statutární město Olomouc na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 6.9.2002 rozhodlo o vytvoření příspěvkové organizace a sloučení několika školských a předškolských zařízení od 1.1.2003 :
Název
příspěvkové
organizace
Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany,
příspěvková organizace
Raisova 1
IZO 600 140 598
IČO 750 29 511
Adresa Raisova 1, 783 01 Olomouc - Nemilany
Zřizovatel Statutární město Olomouc, obec IČO: 002 99 308
Odloučená
pracoviště
školy
ZŠ  Olomouc Slavonín, Zolova 2 : sdružuje ŠD a ŠJ
MŠ Olomouc Slavonín, Arbesova 48
MŠ Olomouc Nedvězí, Neklanova 4
MŠ Olomouc Nemilany, Česká čtvrť 2
ŠJ  Olomouc Nemilany, Česká čtvrť 49,
  bývalá školní jídelna - v současné době je v pronájmu