Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1

Raisova 1, 783 01 Olomouc - Nemilany
Raisova 1, 783 01 Olomouc - Nemilany

• • •   Školní rok : 2019 - 2020   • • •
Koronavir - opatření
   Organizace závěru škol. roku
   Návrat do školních lavic
   Požadavky a pokyny v MŠ
   Požadavky a pokyny pro žáky
   Oznámení o vrácení úplaty
   Den učitelů - poděkování
   Školní psycholog – nabídka
   Likvidace roušek
   Vydávání žádosti o ošetřovné
   OŠM KÚ - Doporučení
   MŠMT - Doporučení
   Uzavření školy
Přestavba ZŠ Slavonín
   Dopis náměstka
   Informace ředitelky školy
   Dotazník pro rodiče
   Informace vedoucího učitele
Zápis do MŠ
   Kriteria  pro přijetí
   Výzva
   Přihláška k zápisu
   Instrukce a opatření k zápisu
   Přijaté děti MŠ Slavonín
Adaptační pobyt pro 1.st. ZŠ
Úvod
Základní informace
Kontakty
Odloučená pracoviště
Vedení školy
Pedagogický sbor
Provozní pracovníci
Školní řád a hodnocení výsled.
Školní rok 2019/20
Výroční zpráva 2018/19
Preventivní program
Školní poradenské pracoviště
   Vzděláváme se společně
   Vzdělávání bez rozdílů II
Školská rada
   Zřízení školské rady
   Členové školní rady
   Jednací řád
   Zápis jednání Školské rady
Historie školy
Stravování
Žádosti ke stažení
GDPR
Prohlášení o přístupnosti
Rozpočet
ZŠ a MŠ Nemilany

ZŠ Nemilany
ZŠ Slavonín
ŠD Slavonín

MŠ Nemilany
MŠ Slavonín
MŠ Nedvězí

Soutěže a olympiády
Projekty Evropské unie
Proj. „Společně do školy”

Školní rok 2018-2019   Organizace závěru školního roku
   Návrat do školních lavic
   Požadavky a pokyny při obnovení provozu v MŠ od 25. 05. 2020
   Požadavky a pokyny pro žáky 1. stupně a 9. tříd při nástupu do školy    
   Oznámení o vrácení úplaty za předškolní vzdělávání
   Den učitelů - poděkování
   Školní psycholog – nabídka podpory
   Likvidace roušek
   Vydávání žádosti o ošetřovné
   OŠM KÚ - Doporučení a pokyny pro školy koronavir
   MŠMT - Doporučení 1.3.2020
   Uzavření školy