Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1

Raisova 1, 783 02 Olomouc - Nemilany
Raisova 1, 783 02 Olomouc - Nemilany

• • •   Školní rok : 2017 - 2018   • • •
Úvod
Základní informace
Kontakty
Odloučená pracoviště
Vedení školy
Pedagogický sbor
Provozní pracovníci
Školní řád a hodnocení výsledků
Školní rok 2017/18
Výroční zpráva 2016/17
ŠVP
Preventivní program
Školní poradenské pracoviště
Školská rada
   Zřízení školské rady
   Členové školní rady
   Jednací řád
   Zápis jednání Školské rady
Historie školy
Stravování
Žádosti ke stažení
Rozpočet
ZŠ a MŠ Nemilany

ZŠ Nemilany
ZŠ Slavonín
ŠD Slavonín

MŠ Nemilany
MŠ Slavonín
MŠ Nedvězí

Soutěže a olympiády
Projekty Evropské unie
Proj. „Společně do školy”

Školní rok 2016-2017
Statutární město Olomouc na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 6.9.2002 rozhodlo o vytvoření příspěvkové organizace a sloučení několika školských a předškolských zařízení od 1.1.2003 :
Název
příspěvkové
organizace
do 31.12.2005 : Základní školy Olomouc - Nemilany, Raisova 1
od   1.  1.2006 : Základní škola a Mateřská škola
Olomouc - Nemilany, Raisova 1
IZO 600 140 598
IČO 750 29 511
Adresa Raisova 1, 783 01 Olomouc - Nemilany
Zřizovatel Statutární město Olomouc, obec IČO: 002 99 308
Odloučená
pracoviště
školy
Olomouc Slavonín , Zolova 2
Olomouc Slavonín , Arbesova 48
Olomouc Nedvězí , Neklanova 4
Olomouc Nemilany , Česká čtvrť 2
ŠJ Olomouc Nemilany , Raisova 3