Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1

Raisova 1, 783 01 Olomouc - Nemilany
Raisova 1, 783 01 Olomouc - Nemilany

• • •   Školní rok : 2018 - 2019   • • •
Úvod
Základní informace
Kontakty
Odloučená pracoviště
Vedení školy
Pedagogický sbor
Provozní pracovníci
Školní řád a hodnocení výsled.
Školní rok 2018/19
Výroční zpráva 2017/18
Preventivní program
Školní poradenské pracoviště
Školská rada
   Zřízení školské rady
   Členové školní rady
   Jednací řád
   Zápis jednání Školské rady
Historie školy
Stravování
Žádosti ke stažení
GDPR
Rozpočet
Zápis do Mateřské školy
ZŠ a MŠ Nemilany

ZŠ Nemilany
ZŠ Slavonín
ŠD Slavonín

MŠ Nemilany
MŠ Slavonín
MŠ Nedvězí

Soutěže a olympiády
Projekty Evropské unie
Proj. „Společně do školy”

Školní rok 2017-20181 / 32
2 / 32
3 / 32
4 / 32
5 / 32
6 / 32
7 / 32
8 / 32
9 / 32
10 / 32
11 / 32
12 / 32
13 / 32
14 / 32
15 / 32
16 / 32
17 / 32
18 / 32
19 / 32
20 / 32
21 / 32
22 / 32
23 / 32
24 / 32
25 / 32
26 / 32
27 / 32
28 / 32
29 / 32
30 / 32
31 / 32
32 / 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Statutární město Olomouc na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 6.9.2002 rozhodlo o vytvoření příspěvkové organizace a sloučení několika školských a předškolských zařízení od 1.1.2003 :
Název
příspěvkové
organizace
do 31.12.2005 : Základní školy Olomouc - Nemilany, Raisova 1
od   1.  1.2006 : Základní škola a Mateřská škola
Olomouc - Nemilany, Raisova 1
IZO 600 140 598
IČO 750 29 511
Adresa Raisova 1, 783 01 Olomouc - Nemilany
Zřizovatel Statutární město Olomouc, obec IČO: 002 99 308
Odloučená
pracoviště
školy
Olomouc Slavonín , Zolova 2
Olomouc Slavonín , Arbesova 48
Olomouc Nedvězí , Neklanova 4
Olomouc Nemilany , Česká čtvrť 2
ŠJ Olomouc Nemilany , Raisova 3